Vedeli ste? #3

Melón prekrvuje mozog. Žltá respektíve červená dužina melóna obsahuje veľa karoténov, ktoré sa v metabolizme menia na vitamín A. Vitamín A je dôležitý pre správny prepis genetických informácií v bunkách a podporuje tiež vznik krvných kapilár privádzajúcich k bunkám kyslík a živiny a to má – okrem iného – za následok prekrvenie mozgu a zlepšenie jeho funkcií. Mangán v melóne zasa stimuluje mozog a nervy.

Už ste ochutnali náš melón? Ak nie, navštívte jeden z našich stánkov alebo využite našu donášku.